top of page

Національна мережа у сегменті дрогері

Умови

260 магазинів у більш ніж 80 містах України

Ассортимент – 10 000 – 13 000 SKU в кожному магазині.

Поставки – 30% асортименту йде через центральний склад, 70% - напряму до магазинів.

Періодичність поставок – 1 раз на тиждень / 1 раз на 2 тижні.

Функція закупок та розподілу товару знаходиться у комерційному департаменті.

Ціль

Покращити оборотність товарних запасів.

Знизити частку Out-of-stock (на початку проекту дорівнювала 25%)

Зменшити людський фактор на результат

Налаштування системи

 1. Розроблені 4 статуси товарів (новинка, активний, не замовляєм, вивід з асортименту)

 2. Розроблен автоматичний механізм, який раз на тиждень проводить класифікацію всіх номенклатур у кожній аптеці за АВС-XYZ аналізом.

 3. Для кожної категорії АХ, АY, BX, BY і т.д. визначен необхідний період статистики попиту для розрахунку оптимального товарного запасу.

 4. Розроблені довідники:

 • ​номенклатура (з усіма необхідними властивостями та параметрами)

 • планограма товару для кожного магазину (містила інформацію: товар, кількість фейсів, назва стелажу та строк дії);

 • графіки постачання: Постачальник – Склад, Постачальник – Магазин, Склад – Магазин;

 • акції (містить інформацію: товар, магазин, строк проведення акції «з / по»);

 • Постачальник (асортимент товару, який можна замовити у даного контрагента).​

 1.  Математичний метод розрахунку: для поповнення складу                  використовуємо метод буферних запасів, для замовлення і  розподілу товару до магазинів – прогнозування попиту на основі методу Хольта-Вінтерса.

5

Контроль роботи

Результат

Були впроваджені звіти (QlikView) за наступними показниками:

 • повнота виконання замовлень постачальниками на склад та до магазинів (динаміка по днях за обраний період та всього за період день/неділя/місяц);

 • своєчасність виконання замовлень постачальниками;

 • повнота та своєчасність виконання замовлень складом;

 • оборотність товару в розрізах: магазин, категорія товару, категорія ABC-XYZ, номенклатура, статус номенклатури, відповідальний категорійний менеджер, відповідальний менеджер відділу управління ланцюгами постачання;

 • частка out-of-stock в розрізах: магазин, категорія товару, категорія ABC-XYZ, номенклатура, статус номенклатури, відповідальний категорійний менеджер, відповідальний менеджер відділу управління ланцюгами постачання;

Також розроблен звіт «Причини дефектури», которий показував яке відхилення у ланцюгах постачання найбільш вліяє на виникнення Out-of-stock.

Періодичність оновлення інформації у звітах – щодня.

Строк впровадження: 4 місяці.

Строк отримання цільових показників проекту: 13 місяців.

Частка Out-of-stock зменшена з 25% до 6%

Оборотність залишків товару покращена на 10%

80% асортименту переведено на постачання через склад

По 3 постачальникам, доля в асортименті котрих 30%, збільшена періодичність поставок до 3 раз на тиждень

Кількість співробітників в штаті відділу по управлінню ланцюгами постачання – 6 чоловік.

bottom of page