top of page

Національна мережа аптек              та

Умови

60 закладів у 9 містах України

Ассортимент – 3 000 – 5 000 SKU в кожній аптеці.

Усі категорії товарів поставляються постачальниками (близько 50 постачальників)

безпосередньо до аптек.

Періодичність поставки – від «кожного дня», до «1 раз на два тижні».

Ціль

Покращити оборотність товарних запасів (на початку проекту оборотність вища за

середньозважену відстрочку на 7 днів).

Знизити частку Out-of-stock (на початку проекту дорівнювала 23%)

Налаштування системи

 1. Розроблені 4 статуси товарів (новинка, активний, не замовляєм, вивід з асортименту)

 2. Розроблен автоматичний механізм, який раз на тиждень проводить класифікацію всіх номенклатур у кожній аптеці за АВС-XYZ аналізом.

 3. Для кожної категорії АХ, АY, BX, BY і т.д. визначен необхідний період статистики попиту для розрахунку оптимального товарного запасу.

 4. Розроблені групи аналогів з пріоритетністю кожної номенклатури всередині групи.

 5. Розроблені довідники:

 • номенклатура (з усіма необхідними властивостями та параметрами)

 • асортиментна матриця для кожної аптеки

 • графік постачання Аптека - Постачальник – Прайс – День замовлення – День доставки

  6. Сформовані групи Регіон – Аптека для можливості обміну товаром                всередині міста

  7. Математичний метод розрахунку – розроблений спільно з                              співробітниками компанії.

Як почала працювати система

 1. Кожної ночі розраховується плановий товарний запас для кожної аптеки по всім номенклатурам з асортиментної матриці.

 2. На основі планового запасу розраховується для кожної SKU потреба для замовлення та надлишок.

 3. Система за рахунок надлишків товарів в одних аптеках формує переміщення всередині міста для покриття потреби відповідного товару в інших аптеках. В системі була розроблена настройка, завдяки якій можна було регулювати переміщення товарів по категоріям AX, AY, BX і т.д. Наприклад, при розрахунку не використовувати надлишки товарів категорії АХ.

 4. Залишок потреби товарів розподілявся на постачальників. Якщо по одному товару було декілька постачальників, система замовляла товар у постачальника, по якому фінансові умови (ціна, відтермінування) були кращі.

Контроль роботи

Були впроваджені звіти (Olap куби) за наступними показниками:

 • повнота виконання переміщень аптеками;

 • своєчасність виконання переміщень аптеками;

 • повнота виконання замовлень постачальниками;

 • своєчасність виконання замовлень постачальниками;

 • оборотність товару в розрізах: аптека, категорія товару, категорія ABC-XYZ, номенклатура, статус номенклатури;

 • частка out-of-stock в розрізах: аптека, категорія товару, категорія ABC-XYZ, номенклатура, статус номенклатури.

Періодичність оновлення інформації у звітах – щодня.

Результат

Строк впровадження: 3 місяці.

Строк отримання цільових показників проекту: 12 місяців.

Частка Out-of-stock зменшена з 23% до 7%

Оборотність залишків товару стала на 7 днів меншою за середньозважене

відтермінування

У відділі постачання працюють 3 менеджера

bottom of page